Turkish Yildiz Ladik | 9x12

8ft. 8in. x 11ft. 3in.

Turkish Yildiz Ladik